Every change involves a chance

4 Stappen ‘Vanuit verandering naar persoonlijke groei en succes’

‘Every change involves a chance’. Elke verandering houdt opportuniteiten in en nieuwe kansen om met gepassioneerd leiderschap, met rede én hart, uit je comfortzone te komen en te ontdekken, te leren én te groeien.

Welke kansen krijg en benut jij?
Tot welke nieuwe successen wil jij komen en hoe pak jij dit aan?

Ik ben Kristien Rogier, gepassioneerd trainer en executive coach én bezielster/bestuurder van in.pa.re.|empowering passionate leaders to success.
In.pa.re. staat voor het interactief en integer inspireren en begeleiden van ondernemers, leidinggevenden, medewerkers, kortom mensen die leiderschap willen nemen én geven om het verschil te maken voor zichzelf én hun omgeving. Passie voor wat je doet is daarbij de brandstof om tot resultaten te komen.

“Alles veranderde plots voor iedereen. Van veel werk naar geen werk.”

13 maart is voor tal van ondernemers het startschot geweest van een periode met heel veel opgelegde veranderingen, waardoor wat ‘normaal en evident’ was tot op dat moment, voor de meesten in één klap nagenoeg weg was.

Voor mij persoonlijk betekende dit , net als voor veel bedrijfsleiders dat de goed gevulde agenda van begin maart tot einde juni, op een paar dagen tijd herleid werd naar een nagenoeg blanco blad.
Alle ingeplande offline opleidingen, workshops, coachings, ontwikkelingstrajecten werden 1 voor 1 on hold gezet of zelfs geannuleerd.

Ons overlevingsinstinct zet ons soms op het foute spoor.

In zo een situatie van niet voorziene drastische veranderingen, heeft ons emotioneel oerbrein, ook wel zoogdierenbrein genoemd,  vanuit overlevingsdrang de neiging om ons te laten vluchten ,vechten of bevriezen
Het is een normale emotionele reactie op iets wat ons overkomt en negatieve emoties teweegbrengt zoals angst, frustratie, boosheid en verdriet en vindt haar doeltreffendheid bij reële levensbedreigingen.
Wanneer er bv. plots een hongerig roofdier voor je staat, moet je , afhankelijk van het beest, best gaan lopen, vechten voor je leven of stokstijf blijven staan.

Niet elke verandering is echter feitelijk levensbedreigend en brengt mogelijk spontaan toch een gelijkaardige reactie te weeg, die dan niet altijd even doeltreffend is.

De eerste dagen van de ‘lock down’ maakte het besef dat ik mijn passie om mensen te inspireren en begeleiden in hun ontwikkeling maanden niet zou kunnen uitoefenen, mij heel erg droef, bezorgd en angstig. Hierdoor heb ik een aantal dagen in een zekere verlamming gezeten en me alleen kunnen bezighouden met het opvolgen van de overheidsmaatregelen om getroffen bedrijven te steunen. Dit gaf echter geen energie, wel in tegendeel,  en bood ook geen toekomstperspectief.

Van verandering naar groei en succes.

Algemeen gezien hebben de leerlingen dat al heel goed gedaan. Een dikke pluim verdienen ze hiervoor! Bravo! Zich grotendeels autonoom inspannen om al de lessen te verwerken, oefeningen te maken gedurende al die weken, was voor velen zeker niet evident.

Duidelijk omlijnde taakafspraken met respectievelijke deadlines hebben hier ongetwijfeld toe bij gedragen. Iets waar al de leerkrachten hun uiterste (soms iets te 🙂 ) ijverige best voor gedaan hebben. Chapeau!

Stap 1: Zet je menselijk brein bewust in werking om het verschil te maken

Bij verandering is het belangrijk om je niet te laten overmannen door negatieve emoties omwille van wat er niet meer is of zal zijn, wat je niet meer kan of mag.
Beter geef je jouw prefrontale cortex of menselijk brein de kans om je in beweging te brengen door helder en objectief te zien wat er (nog) wel is, kan en mag, en wat er nu mogelijk wordt en van daaruit doelgerichte acties te ondernemen. Ook ons intuïtieve, creatieve brein kan zijn werk doen om oplossingsgerichte ideeën aan te reiken wanneer we hier ruimte voor maken en ons niet laten leiden door ingebouwde spontane niet effectieve gedragspatronen.De gedachte dat online coachen, inspireren en faciliteren een mogelijkheid was, heeft mij terug veel zin en energie gegeven om op zoek te gaan, met als duidelijk doel zo snel mogelijk  mijn passie terug ten volle uit te voeren.
Naar analogie met het boek ‘Wie heeft mijn kaas gepikt’ van Kenneth Blanchard en Spencer Johnson, heeft het zien van potentieel ‘nieuwe kaas’ mij snel terug op weg gezet.
Concreet betekende dit het bewandelen van 3 pistes:

 1. Bestaande klanten benaderen en hen motiveren met mij mee in het online verhaal te stappen. Hoewel een aantal er toch de voorkeur aan gaven om alles uit te stellen tot het moment dat we terug offline op locatie programma’s konden inplannen, zijn er anderen me gevolgd.
 2. Dat heeft  voor de nodige extra motivatie gezorgd om er ook daadwerkelijk werk van te maken en uit mijn comfortzone te komen, met de nodige angst en bij momenten twijfel, om te gaan ontdekken, leren en groeien in het online faciliteren van workshops en coachsessies.
 3. Om naast de bestaande ook nieuwe klanten mee te nemen in dit verhaal, moest ook de zichtbaarheid online vergroot worden. Dit heeft mogelijk de meeste stretch teweeg gebracht vanuit de comfortzone.
  1. Er kwam verhoogde activiteit op sociale media (LinkedIn, facebook en Instagram) met o.a..  inspirerende blogs en vlogs rond tips hoe leiderschap met rede én hart in te zetten en het verschil te maken.
  2. Voor de vlogs werd er een You tube kanaal aangemaakt  waar al de tips rond gepassioneerd leiderschap verzameld worden en toegankelijk zijn voor iedereen.
  3. Een nieuwe website was een absolute must nadat deze al 4 jaar in de planning zat en wegens tijdsgebrek er niet was gekomen. De website kreeg ook een online winkel om nieuwe virtuele producten en andere rechtstreeks aan te bieden aan leiders die het verschil willen maken voor zichzelf en hun omgeving.

Stap 2: Laat je omringen door de juiste mensen en draag zorg voor jezelf

Het zijn 2 heel zware maanden geweest met ups & downs, met pieken van energie en momenten van angst en vertwijfeling, met vallen en weer opstaan, met successen en ook wel tegenslagen.

Wanneer je beslist om uit je comfortzone te komen, is het normaal dat dit niet zonder slag of stoot verloopt. Daarom is het goed om je te omringen  met mensen die je kunnen helpen vanuit hun resp. kennis en expertise én ook je kunnen aanmoedigen op momenten dat het even niet mee zit. Belangrijk is ook om enerzijds te blijven communiceren en feedback te vragen, waaruit je kan blijven leren en groeien en anderzijds ook zorg te dragen voor jezelf, fysiek, mentaal én emotioneel.

Om mezelf in voorwaartse beweging te houden, heb ik verschillende stappen ondernomen.

 • Van bij het begin heb ik een persoonlijke mentor ingehuurd om mij te inspireren in mijn ‘business boost’ proces en mij ook doorheen de moeilijke momenten te loodsen en mij te motiveren om door te gaan
 • Het boek ‘Face your fears and do it anyway’ heeft heel de periode op mijn nachtkast gelegen om mij als een stille steun ook door mijn twijfels en angsten heen te duwen.
 • De contacten met mijn vroegere webbouwer werden opgenomen met de afspraak  om ASAP een website online te krijgen die zichtbaar is, aantrekt, mensen nieuwsgierig maakt en tot actie aanzet. Vanuit zijn expertise gaf ik hem het mandaat om mij als absolute leek hierin te leiden.
 • Niet in het minst was ook de steun, aanmoediging en ook feedback vanuit het gezin belangrijk om blijven door te gaan. 
 • Daarnaast maakte ik iedere tijd voor een moment van dankbaarheid voor wat er (al) was, wat ook de nodige energie en animo geeft om te blijven stretchen
 • Voor mijn mentaal, fysiek en emotioneel evenwicht, heb ik extra aandacht gegeven aan 4 zaken
  • Bewegen ( iedere dag wandelen, fietsen, )
  • Gezonde voeding
  • Sociale contacten (tijd en aandacht geven aan actief in verbinding gaan binnen het gezin en er daarbuiten)
  • En ik heb ook veel baat van mijn dagelijkse meditatiemomenten.

Stap 3: Successen vieren

Tot slot is het ook goed om energie te halen uit het zien, omarmen én vieren van successen. Elk gevierd succes geeft vertrouwen in en energie voor de toekomst.
Persoonlijk heb ik veel voldoening en energie gehaald uit het oprecht genieten van volgende momenten.

 • De positieve reacties op de online geplaatste blogs en zeker ook vlogs.
 • De concretisering van de eerste pagina’s van mijn website
 • De eerste bevestigde online opdrachten 
 • De echte start van het online faciliteren (afgelopen 2 weken van plan-do-check-adjust en dus nog meer ontdekken, leren en groeien)
 • Het sterk groeiend aantal contacten op LinkedIn
 • De lancering van de website op het www en de reacties van bezoekers

Stap 4: Blijf jezelf uitdagen

Om te blijven evolueren is het goed om nieuwe uitdagingen aan te gaan door het stellen van nieuwe SMA³R²TIE’s.
Jezelf, na het verwezenlijken van vooropgestelde deadlines, steeds weer nieuwe doelen stellen voor de toekomst. Zorg er hierbij voor dat ze specifiek en meetbaar zijn, ambitieus en toch realistisch, waarbij jij zelf het verschil kan maken met de acties die jij onderneemt én er een duidelijke relevantie in zit. Geef ook altijd aan hoeveel tijd je hiervoor hebt. Dit helpt je om prioriteiten te blijven stellen.De nieuwe weg die ik met in.pa.re. ben ingeslagen is nog maar net gestart en houdt ongetwijfeld nog nieuwe uitdagingen in van verandering én te nemen hindernissen. Ook hier zal telkens weer gelden dat er in ‘every change a chance’ zal zijn om te ontdekken, leren en groeien.
De afgelegde weg geeft vertrouwen en hoop dat de toekomst ook weer succesvol zal zijn, zoals vóór 13 maart.

Ben jij ook aan het groeien?

Hoe is het voor jou gelopen de afgelopen periode? Waar en wanneer ben jij uit je comfortzone getrokken? Wat heeft dit voor jou teweeggebracht? Vanuit welke situatie vertrek je? Wat is jouw doel? Wat zijn jouw hindernissen én hulpbronnen? Welke opties tot acties dienen zich aan? Wat heb je al concreet gedaan? Wat heeft het jou opgeleverd? Welke weg is er nog te gaan?

Ongetwijfeld ben jij ook een mooi verhaal aan het creëren. Je kan met  gepassioneerd leiderschap, met rede én hart, bergen verzetten en het verschil maken.

Samen kunnen we anderen inspireren hetzelfde te doen

Heb je nood aan een klankbord en zie je in een coachtraject waarde om je in beweging te brengen/houden, neem dan contact en laat ons afstemmen of ik jouw coach hierin kan zijn.

Bedankt om deze blog te lezen. Delen mag uiteraard ook, graag zelfs.

Neem deel aan onze webinars

Heb jij een vraag/opmerking naar aanleiding van dit artikel, laat het ons dan hieronder weten. Wij komen hier graag op terug.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *