Persoonlijk leiderschap

Als individu, professioneel én privé, kan je voor jezelf en ook je omgeving het verschil maken door ‘Gepassioneerd Leiderschap’ te nemen binnen de context waarin je bepaalde kansen ziet om meerwaarde te creëren.
Door zelf aan het stuur te staan van je privé en/of professionele leven kan je ontdekken, leren én groeien om je persoonlijk potentieel maximaal om te zetten in waarde voor jezelf én anderen.

Het stelt je in staat om vanuit je eigen ik, je persoonlijke normen, waarden, interesses en overtuigingen keuzes te maken om te evolueren binnen een context, in gedrag, vaardigheden en je mentale software én uiteindelijk ook als mens.

Wij begeleiden je graag via coaching/mentoring in je persoonlijk groeiproces, professioneel én privé.

Thema’s die vanuit Persoonlijk Gepassioneerd leiderschap zinvol aandacht krijgen zijn bv.:

Life management

We leven in een sterk veranderende, onzekere, complexe en ambigue wereld, ook wel VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigious) genoemd.

Daarnaast willen we ook graag op diverse fronten geëngageerd zijn en is het vaak moeilijk neen te zeggen of keuzes te maken. Dit vraagt van iedereen veel flexibiliteit en dus ook energie. Om in je kracht te blijven staan en de vooruitgang, de groei en het doel te verwezenlijken die jou voldoening zullen bieden, zijn volgende stappen belangrijk:

1

‘Set your goals & Chose your battles’ (doseren naar jezelf)

2

“Stay energised” (Tijdig ontladen van stress én opladen van energie)

3

“Change your questions, , feel the fear, do it anyway, … and change your life” (Op tijd en stond je aanpak in vraag stellen en bijsturen waar nodig)

4

“Make yourself heard and respected” Grenzen aangeven naar anderen.

Tijdens coachtrajecten werken we rond deze 4 pijlers met mogelijke thema’s:

Je waardevol doel(en) bepalen
Priority & Time Management,
In je kracht blijven door je sterktes maximaal in te zetten
Managen van hindernissen
Inzetten van hulpbronnen
Work-life balans
Feedback en Feedforward (waarderen en verwachtingen stellen)
Veerkracht management, Stress- en Burn-Out preventie ,
* Kristien Rogier is lid van de VESB (Vereniging voor Erkende Stress en Burn-Out Coaches.

Effectieve communicatie

Aangezien we in alles wat we doen, vaak in interactie treden met anderen, zowel privé als professioneel, is de manier waarop we communiceren heel bepalend bij succesvol samenwerken en samenleven.

Wij geloven in de kracht van verbindende communicatie en begeleiden organisaties, teams en individuen graag bij het ontwikkelen van communicatie met de gewenste impact.

Thema’s:

Verbindend communiceren (Als je begrijpt, zal je begrepen worden),

Feedback en Feedforward: de kracht van waardering en het uiten van verwachtingen

Actief luisteren (We hebben 2 oren en slechts 1 mond),

En zoveel meer …

Carrière coaching

Aangezien we allemaal een loopbaan van minstens 40 jaar voor de boeg hebben en hier dus een groot deel van ons leven aan besteden, is het zinvol om ervoor te zorgen dat je hart maximaal klopt voor dat wat je professioneel doet. Op die manier kan je er duurzaam voldoening en ook energie aan ontlenen, wat je in staat stelt met voldoende veerkracht aan de slag te blijven gaan en meerwaarde te blijven creëren.

Wij geloven sterk dat Talenten, Passie, Autonomie, Waardecreatie én Erkenning en Waardering, de 5 belangrijkste pijlers zijn die ons professionele hart intrinsiek en extrinsiek doen kloppen.

Medewerkers en leidinggevenden die gepassioneerd leiderschap nemen in hun professionele loopbaan zijn meer gemotiveerd en in staat tot inzet én output. Ze kiezen voor de job én omgeving waarbinnen ze hun talenten en vaardigheden kunnen inzetten en verder ontplooien en op een autonome manier waarde kunnen creëren voor zichzelf en anderen.

Om van je carrière een voor jou waardevol verhaal te maken, helpen wij jou om jouw loopbaancompetenties te ontwikkelen en/of versterken. Je ontdekt,

– Jouw professionele doelen
– Jouw interesses, passies
– Jouw talenten en vaardigheden
– Jouw waarden
– Jouw netwerk

Je leert deze in te zetten en te versterken waar zinvol.

De professionele coaches van in.pa.re. staan paraat om jou te begeleiden bij elke loopbaanvraag. Dit kan in opdracht van de werkgever of op privé-initiatief (zelfstandige, werkzoekende of in dienstverband).
Een loopbaanvraag kan gaan over:

– Energiemanagement binnen de loopbaan

– Op zoek naar nieuwe uitdaging

– Ontwikkelen van bepaalde vaardigheden (persoonlijk en interpersoonlijk)

– Omgaan met hindernissen en inzetten van hulpbronnen

o Nieuw team, afdeling

o Nieuwe leidinggevende

o Nieuwe collega’s

o Mensen met andere voorkeursstijl dan jij

o Organisatieverandering

o Nieuwe verantwoordelijkheden

o …

– Work-life balans herstellen

– …

in.pa.re. is sinds 2014 als één van de eerste centra ook erkend voor loopbaanbegeleiding via de VDAB. In 2020 werd deze erkenning verlengd tot 2026.Meer hierover vind je onze LBB-pagina.

Neem nu contact met ons op voor een kennismakingsgesprek