Gepassioneerd leiderschap

Gepassioneerd Leiderschap zet je volgens ons bewust in met ’rede én hart’ of ook met ‘rationele én mensgerichte aandacht’.

We zijn ervan overtuigd dat het ene niet kan zonder het andere om succesvol te zijn in het bereiken van resultaten, het realiseren van doelen, het creëren van vooruitgang, groei en ontwikkeling.

We geloven er sterk in dat persoonlijk succes, alsook dat van teams en organisaties meer kans tot slagen heeft wanneer je leiderschap bewust neemt én geeft vanuit een cognitieve én mensgerichte benadering.

Bijna 20 jaar werken we samen met organisaties, teams en individuen in talloze sectoren rond Gepassioneerd Leiderschap op 3 niveaus

Persoonlijk leiderschap

Coachend Leiderschap

Zelfsturende TEAMs

Zoek je nog meer informatie over loopbaanbegeleiding met de loopbaancheques van de VDAB en wil je weten wat wij bij in.pa.re. voor jou kunnen betekenen?

Neem nu contact met ons op voor een kennismakingsgesprek

Welke methodieken zetten we in? 

Maatwerk

in.pa.re|empowering passionate leaders to success biedt vooral begeleiding op maat van organisaties, teams en individuele personen die willen ontdekken, leren en groeien om effectiever te worden binnen de professionele, persoonlijke en interpersoonlijke context.

Elk ontwikkelingstraject start bij het helder definiëren van het doel

Waar wil een organisatie, bedrijf, team of individu staan na het traject, na de begeleiding?

Welk verschil moet er gerealiseerd worden t.o.v. de aanvangssituatie?

Een begeleiding door in.pa.re. start daarom steeds met een intake met de opdrachtgever/coachee en eventueel één of meerdere stakeholders binnen de omgeving om een helder beeld te krijgen van de bestaande context én de beoogde eindbestemming.

Op basis daarvan wordt een programmavoorstel gedaan dat in overleg met de klant verder wordt afgestemd.

Welke vormen van begeleiding biedt in.pa.re. aan?

Een programma ter verhoging van de effectiviteit van een organisatie, team en/of individuele personen kan bestaan uit:

en/of

  • coaching (leadership coaching en teamcoaching; face-to-face en/of on-line).

Interactieve workshops/training

Kristien Rogier, oprichtster en bestuurder van in.pa.re. verzorgt sinds 2002 workshops en is met in.pa.re. sinds 2007 erkend door de Vlaamse Overheid als kwalitatieve dienstverlener voor opleidingen waarvoor de KMO-portefeuille kan gebruikt worden.

kmo portefeuille logo
Mastermind coach Kristien Rogier

De workshops hebben steeds een hoog interactief karakter met diverse werkvormen en zijn ook altijd praktijkgericht.

In een traject dat uit meerdere modules bestaat, krijgen deelnemers ook tussentijdse opdrachten waarbij het de bedoeling is om de aangereikte inzichten in de praktijk toe te passen.

Klanten die met in.pa.re. hebben samengewerkt kiezen meestal voor een herhaalde samenwerking, jaarlijks of over jaren heen.

De klantentevredenheid blijkt iedere keer opnieuw uit de evaluaties die na elke opleiding/workshop aan de deelnemers worden gevraagd. Onze gemiddelde score is 9/10

Enkele klanten aan het woord

Anne Lesandré
Manager Nieuwe Organisatiestructuren at UZ Brussel – tot 2019 HR Director at Vebego Belgium

Leiderschapsontwikkeling en communicatie (ondersteund met Insights Discovery)

Vanaf 2003 werd nagenoeg jaarlijks een beroep gedaan op in.pa.re. voor verschillende trainingen en individuele coachtrajecten. Het is gestart met een programma rond ontwikkeling van basismanagementvaardigheden. Later kwam er een opleiding rond medewerkers die doorgroeien naar een managementfunctie, alsook opleidingen voor het management team rond competentiemanagement (de diverse gesprekken) en een “Coach the Coach” programma. Onze motivatie om bij leiderschapstrainingen telkens opnieuw te kiezen voor in.pa.re. is de optimale aansluiting van de opleiding op de werkvloer. Theorie en praktijk worden uitstekend gedoseerd; theorie wordt bevattelijk overgebracht, praktijk wordt – rekening houdend met de specifieke bedrijfscontext – intensief geoefend. 

Kristien beschikt over uitstekende vaardigheden als trainer-coach; deelnemers luisteren geboeid naar haar uiteenzetting. Opleidingen die door Kristien worden gegeven, worden zonder uitzondering als zeer goed geëvalueerd. Sinds de opleiding “Coach the Coach” waarbij werd gewerkt aan de hand van het Insights Discovery-model, wordt in de wandelgangen en tijdens meetings frequent gepraat over rood, blauw, geel en groen gedrag. Deze opleiding heeft een bewustwording teweeggebracht die ook op een ludieke manier tot leven komt tussen collega’s onderling bij het bespreken van medewerkers, klanten, …Een absolute aanrader voor iedereen die met coaching bezig is of hiermee actief aan de slag wil!

Sofie Jerumanis
HR – Preventieadviseur Wim Verhuur

Leiderschapsontwikkeling (ondersteund met Insights Discovery)

Wij hebben Kristien onder de arm genomen om onze afdelingshoofden leiderschapsvaardigheden bij te brengen én bij het bepalen van de Insights Discovery profielen van het MT en de leidinggevenden. Zij kon tijdens het traject zich op alle niveaus goed inleven en heeft een hoop pragmatisme in de manier waarop ze werkt. Daarbij straalt ze letterlijk veel positieve energie uit wat iedereen op zijn gemak stelt. Dit maakte het uiteindelijk als iets bruikbaars in de dagelijkse praktijk tot op vandaag.

Sjaak Pappe
Associate Partner bij Hofstede Insights- Voormalig consultant bij Result – Training & Consultancy

Leiderschapsontwikkeling

For me it was real fun to work with Kristien. She has humour and is extremely goal-oriented, direct, open and professional. Preparing assignments is done with an eye for detail. And in working with individual clients and groups she keeps very good rapport with them. As she is in many ways my opposite I believe we formed a very effective team. I miss working with her.

Bart Baert
voormalig directeur Makkie

Leiderschapsontwikkeling

Kristien heeft fantastisch bijgedragen aan de ontwikkeling van ons MT en kantoorverantwoordelijken. Door de professionele aanpak van Kristien kregen onze mensen zeer snel inzicht in hun sterktes en zwaktes en kunnen ze nu gepast bijdragen aan het team succes. Vooral haar benadering vanuit de best mogelijke ecologie voor de mens sprak mij en het team bijzonder aan.

Carin van de Laar
Manager International Sales Konings NV

Timemanagement (ondersteund met Insights Discovery)

Wij hebben met het hele sales team een aantal opleidingen gevolgd die ik als sales manager georganiseerd heb met in.pa.re.

Een opleiding Time Management om onze mailboxen beter te managen als ook een memorabele opleiding rond Insights Discovery.

Zelfs de meest kritische werknemer zat geboeid naar Kristien te luisteren toen de theorie van de Insightskleuren werd toegepast op gesprekken en real cases met klanten.

Maar ook onder de collega’s zelf is dit een zeer boeiende materie.

Ik kan in.pa.re. warm aanbevelen voor opleidingen en coaching.

Tine Verhelst
Director at Faculty Club. Seminar and Congress Centre in Leuven, Unesco World Heritage. aug 1999 - december 2014)

Team- en Leiderschapsontwikkeling

Kristien is een gedreven coach die zich zeer snel weet in te leven in de bedrijfscontext waarin ze terecht komt. Ze weet perfect op maat programma’s uit te werken en stuurt ook bij waar de situatie dat vraagt. Ze kent je als klant zeer snel door en door en weet goed waar je extra aandacht moet aan besteden opdat het vooropgestelde doel van de opleiding of coaching zeker bereikt wordt. Empowerment op niveau!

Erik Kooijmans
Export Consultant – voormalig General Manager Faac Benelux

Organisatieontwikkeling en Management coaching

Kristien heeft ons een geweldige ondersteuning gegeven in een kritieke overgangsfase van onze firma, van familiebedrijf naar onderdeel van multinational. Werkend vanuit de gestelde doelen maar met empathie voor de betrokkenen, heeft zij echt een brug weten te slaan tussen oud en nieuw. Knap schakelend tussen theorie en praktijk, zeker ook vanwege haar eigen hands-on ervaring, heeft zij ons geholpen een grote stap vooruit te zetten.

Kristien has a deep understanding of the mechanics of human interaction on the work floor, and is able to translate her insights into very effective tools for improvement. She shows a great commitment both to the organization and the individual, and she brings her projects forward with steadfast determination.

Jos Aben Algemeen directeur – Ingrid Dreesen Directeur Zorg
ZOG – Toermalien en Mandana

Kristien werd door het vorige directieteam aangetrokken om de hoofdverpleegkundigen en diensthoofden van WZC Heiderust en Herfstvreugde voor te bereiden en te begeleiden in de fusie naar het nieuwe WZC Toermalien, in een volledig nieuwe infrastructuur.
Binnen de nieuwe visie van Toermalien dienden de leidinggevenden te evolueren van een sterk sturende rol op een afdeling binnen een vnl. zorggerichte organisatie naar een vnl. coachende rol over meerdere afdelingen heen binnen een WZ-organisatie waarin ‘thuisgevoel’ centraal stond. In het leiderschapstraject dat in.pa.re. ontwikkeld heeft, werd naast coachend leidinggeven ook de omgang met verandering op een interactieve en praktijkgerichte manier aangebracht.
Kristien wist zich heel snel in te werken in de organisatie met zowel gedrevenheid als een sterk mensgerichte insteek. Ze draagt de zorg ook duidelijk een warm hart toe. In de jaren na de eerste fusie werd meerdere keren beroep gedaan op Kristien om de groep leidinggevenden beter met elkaar te laten samenwerken en hen te leren met frustraties om te gaan door verbindend te communiceren.

Eind 2016 volgde dan een nieuwe fusie tussen Toermalien en Mandana tot ZOG, met een nieuwe directie en een verder doorgevoerde visie gericht op ‘Samen thuis’ met zelfsturende kernteams.
Het coachend leiderschapstraject werd weer opgepikt met Kristien waarbij er zowel opleidingen als individuele coachmomenten werden voorzien,
alsook teambegeleiding rond samenwerken met de focus op het geven van feedback.

De samenwerking tussen het leidinggevend kader van het ZOG en Kristien is gebaseerd op een sterk wederzijds respect en vertrouwen, waarbij Kristien leidinggevenden vanuit ieders eigenheid op een respectvolle manier uitdaagt in hun persoonlijke ontwikkeling.
Het is als directie steeds een uitdaging om een samenwerking met derden op te zetten en hierin de juiste match te vinden. Die match hebben wij met Kristien- in.pa.re. zeker gevonden. 

Wij hebben onze missie en visie, onze waarden, kunnen vertalen naar de concrete werking via onze leidinggevenden, vooral omdat zij na twee fusieprocessen dankzij deze ondersteuning vertrouwen vonden in elkaar, in de directie en het geheel van de werking.

 

Anne Lesandré
Manager Nieuwe Organisatiestructuren at UZ Brussel – tot 2019 HR Director at Vebego Belgium

Leiderschapsontwikkeling en communicatie (ondersteund met Insights Discovery)

Vanaf 2003 werd nagenoeg jaarlijks een beroep gedaan op in.pa.re. voor verschillende trainingen en individuele coachtrajecten. Het is gestart met een programma rond ontwikkeling van basismanagementvaardigheden. Later kwam er een opleiding rond medewerkers die doorgroeien naar een managementfunctie, alsook opleidingen voor het management team rond competentiemanagement (de diverse gesprekken) en een “Coach the Coach” programma. Onze motivatie om bij leiderschapstrainingen telkens opnieuw te kiezen voor in.pa.re. is de optimale aansluiting van de opleiding op de werkvloer. Theorie en praktijk worden uitstekend gedoseerd; theorie wordt bevattelijk overgebracht, praktijk wordt – rekening houdend met de specifieke bedrijfscontext – intensief geoefend. 

Kristien beschikt over uitstekende vaardigheden als trainer-coach; deelnemers luisteren geboeid naar haar uiteenzetting. Opleidingen die door Kristien worden gegeven, worden zonder uitzondering als zeer goed geëvalueerd. Sinds de opleiding “Coach the Coach” waarbij werd gewerkt aan de hand van het Insights Discovery-model, wordt in de wandelgangen en tijdens meetings frequent gepraat over rood, blauw, geel en groen gedrag. Deze opleiding heeft een bewustwording teweeggebracht die ook op een ludieke manier tot leven komt tussen collega’s onderling bij het bespreken van medewerkers, klanten, …Een absolute aanrader voor iedereen die met coaching bezig is of hiermee actief aan de slag wil!

Sofie Jerumanis
HR – Preventieadviseur Wim Verhuur

Leiderschapsontwikkeling (ondersteund met Insights Discovery)

Wij hebben Kristien onder de arm genomen om onze afdelingshoofden leiderschapsvaardigheden bij te brengen én bij het bepalen van de Insights Discovery profielen van het MT en de leidinggevenden. Zij kon tijdens het traject zich op alle niveaus goed inleven en heeft een hoop pragmatisme in de manier waarop ze werkt. Daarbij straalt ze letterlijk veel positieve energie uit wat iedereen op zijn gemak stelt. Dit maakte het uiteindelijk als iets bruikbaars in de dagelijkse praktijk tot op vandaag.

Sjaak Pappe
Associate Partner bij Hofstede Insights- Voormalig consultant bij Result – Training & Consultancy

Leiderschapsontwikkeling

For me it was real fun to work with Kristien. She has humour and is extremely goal-oriented, direct, open and professional. Preparing assignments is done with an eye for detail. And in working with individual clients and groups she keeps very good rapport with them. As she is in many ways my opposite I believe we formed a very effective team. I miss working with her.

Bart Baert
voormalig directeur Makkie

Leiderschapsontwikkeling

Kristien heeft fantastisch bijgedragen aan de ontwikkeling van ons MT en kantoorverantwoordelijken. Door de professionele aanpak van Kristien kregen onze mensen zeer snel inzicht in hun sterktes en zwaktes en kunnen ze nu gepast bijdragen aan het team succes. Vooral haar benadering vanuit de best mogelijke ecologie voor de mens sprak mij en het team bijzonder aan.

Carin van de Laar
Manager International Sales Konings NV

Timemanagement (ondersteund met Insights Discovery)

Wij hebben met het hele sales team een aantal opleidingen gevolgd die ik als sales manager georganiseerd heb met in.pa.re.

Een opleiding Time Management om onze mailboxen beter te managen als ook een memorabele opleiding rond Insights Discovery.

Zelfs de meest kritische werknemer zat geboeid naar Kristien te luisteren toen de theorie van de Insightskleuren werd toegepast op gesprekken en real cases met klanten.

Maar ook onder de collega’s zelf is dit een zeer boeiende materie.

Ik kan in.pa.re. warm aanbevelen voor opleidingen en coaching.

Tine Verhelst
Director at Faculty Club. Seminar and Congress Centre in Leuven, Unesco World Heritage. aug 1999 - december 2014)

Team- en Leiderschapsontwikkeling

Kristien is een gedreven coach die zich zeer snel weet in te leven in de bedrijfscontext waarin ze terecht komt. Ze weet perfect op maat programma’s uit te werken en stuurt ook bij waar de situatie dat vraagt. Ze kent je als klant zeer snel door en door en weet goed waar je extra aandacht moet aan besteden opdat het vooropgestelde doel van de opleiding of coaching zeker bereikt wordt. Empowerment op niveau!

Erik Kooijmans
Export Consultant – voormalig General Manager Faac Benelux

Organisatieontwikkeling en Management coaching

Kristien heeft ons een geweldige ondersteuning gegeven in een kritieke overgangsfase van onze firma, van familiebedrijf naar onderdeel van multinational. Werkend vanuit de gestelde doelen maar met empathie voor de betrokkenen, heeft zij echt een brug weten te slaan tussen oud en nieuw. Knap schakelend tussen theorie en praktijk, zeker ook vanwege haar eigen hands-on ervaring, heeft zij ons geholpen een grote stap vooruit te zetten.

Kristien has a deep understanding of the mechanics of human interaction on the work floor, and is able to translate her insights into very effective tools for improvement. She shows a great commitment both to the organization and the individual, and she brings her projects forward with steadfast determination.

Jos Aben Algemeen directeur – Ingrid Dreesen Directeur Zorg
ZOG – Toermalien en Mandana

Kristien werd door het vorige directieteam aangetrokken om de hoofdverpleegkundigen en diensthoofden van WZC Heiderust en Herfstvreugde voor te bereiden en te begeleiden in de fusie naar het nieuwe WZC Toermalien, in een volledig nieuwe infrastructuur.
Binnen de nieuwe visie van Toermalien dienden de leidinggevenden te evolueren van een sterk sturende rol op een afdeling binnen een vnl. zorggerichte organisatie naar een vnl. coachende rol over meerdere afdelingen heen binnen een WZ-organisatie waarin ‘thuisgevoel’ centraal stond. In het leiderschapstraject dat in.pa.re. ontwikkeld heeft, werd naast coachend leidinggeven ook de omgang met verandering op een interactieve en praktijkgerichte manier aangebracht.
Kristien wist zich heel snel in te werken in de organisatie met zowel gedrevenheid als een sterk mensgerichte insteek. Ze draagt de zorg ook duidelijk een warm hart toe. In de jaren na de eerste fusie werd meerdere keren beroep gedaan op Kristien om de groep leidinggevenden beter met elkaar te laten samenwerken en hen te leren met frustraties om te gaan door verbindend te communiceren.

Eind 2016 volgde dan een nieuwe fusie tussen Toermalien en Mandana tot ZOG, met een nieuwe directie en een verder doorgevoerde visie gericht op ‘Samen thuis’ met zelfsturende kernteams.
Het coachend leiderschapstraject werd weer opgepikt met Kristien waarbij er zowel opleidingen als individuele coachmomenten werden voorzien,
alsook teambegeleiding rond samenwerken met de focus op het geven van feedback.

De samenwerking tussen het leidinggevend kader van het ZOG en Kristien is gebaseerd op een sterk wederzijds respect en vertrouwen, waarbij Kristien leidinggevenden vanuit ieders eigenheid op een respectvolle manier uitdaagt in hun persoonlijke ontwikkeling.
Het is als directie steeds een uitdaging om een samenwerking met derden op te zetten en hierin de juiste match te vinden. Die match hebben wij met Kristien- in.pa.re. zeker gevonden. 

Wij hebben onze missie en visie, onze waarden, kunnen vertalen naar de concrete werking via onze leidinggevenden, vooral omdat zij na twee fusieprocessen dankzij deze ondersteuning vertrouwen vonden in elkaar, in de directie en het geheel van de werking.

 

Coaching

Om het rendement van team- en individuele trajecten te verhogen moeten vaak belemmerende factoren worden aangepakt, binnen het team of op individueel vlak, om de noodzakelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Model NLP: 6 logische niveaus:

Deze hindernissen bevinden zich binnen de context (omgevingsfactoren), op gedragsniveau (storende patronen, routines die in de weg staan van het doel) en op gebied van vaardigheden en competenties. De inspanningen die nodig zijn om deze weerstanden aan te pakken zijn, bij het inzien van de relevantie, meestal relatief toegankelijk.

Daarnaast kunnen er zich ook hindernissen voor doen op niveau van de ‘software’ van een organisatie / team / individu.

Dit is het geheel aan ervaringen, overtuigingen, principes, interesses, emoties, normen en waarden, die in sterke mate de bereidheid, de gemaakte keuzes en inspanningen voor competenties, vaardigheden, gedrag en context bepalen.

Deze software-elementen bevinden zich veelal op het niveau van het ‘minder bewustzijn’, waardoor vaak minder zichtbaar, wat in de aanpak dus ook meer inspanning zal vragen.

Het hoogste niveau van hindernis situeert zich mogelijk binnen de identiteit/de cultuur van een individu/organisatie, die in grote mate tot uiting komt via de ‘software’ en uiteraard ook de andere lagen waarbinnen hindernissen zich kunnen bevinden.

Model NLP: Outcome

Naast het managen van de hindernissen is het uiteraard ook belangrijk om op elke niveau op zoek te gaan naar de in te zetten reële en potentiële hulpbronnen om de kansen om het doel te bereiken te maximaliseren en dus de effectiviteit te waarborgen.

Kristien Rogier -individueel Coachtraject 3 sessies

In het coachtraject is het de rol van de coach om de coachee te bevragen, uit te dagen, te confronteren en te stimuleren rond zijn/haar vertrekpunt én doel, het waarom hiervan, de belemmeringen en hulpbronnen, de mogelijke acties, de keuzes die de coachee hierin wil maken en het voortgangsproces.

De coachee neemt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar ontwikkelingsproces. Coaching kan ook alleen werken wanneer het team, het individu zelf een coachvraag heeft.

De coaches van in.pa.re. werken volgens de gedragscodes van ICF (International Coaching Federation), de VDAB (gedragscode loopbaanbegeleiding) en de VESB (Vereniging Van Erkende Stress en Burn-Out coaches) en getuigen elk ook van een jarenlange ervaring als coach met ACC of PCC-erkenning of gelijkwaardig.

De trainers/coaches van in.pa.re.|empowering passionate leaders to success volgen jaarlijks bijkomende opleidingen en intervisies om hun skills blijvend te ontwikkelen en up-to-date te houden.

 

Enkele klanten aan het woord

Anne Lesandré
Manager Nieuwe Organisatiestructuren at UZ Brussel – tot 2019 HR Director at Vebego Belgium

Leiderschapsontwikkeling

I can highly recommend Kristien as a career coach for helping people to gain insights about their own values and purposes in life and for supporting them in defining and following their (newly) chosen goal in professional life.

We also asked Kristien to coach some of our managers in developing some specific competencies, needed within their function. In this area, Kristien combines all of her qualities for guiding young potentials towards a well-balanced and authentic style of leadership.

Conny Cant
Logistics Manager Evonik

Leiderschapsontwikkeling

Het was dankzij de inspirerende time management cursus van Kristien dat ik voor het eerst in contact kwam met Insights Discovery, waardoor meteen mijn interesse werd opgewekt om hiermee aan de slag te gaan. Kristien heeft mij dan ook in een coachingstraject met passie en kennis van zaken meer zelfinzicht en inzicht in anderen doen krijgen, waar ik nu op dagelijkse basis de vruchten van pluk. Een absolute aanrader!

Sien Declerck
Sales Advisor Expert Cleaning Care NV

Teamcoaching

De perfecte coach en ik kan iedereen aanbevelen om een Insights profiel te laten opmaken. Het is de beste manier om jezelf te leren kennen.

Ary Maes
Zaakvoerder AMS Digital Printing– voormalig Ops.Manager bij Drukkerij De Bie

Leiderschapsontwikkeling

Kristien haar passie voor mensen staat centraal in haar opzet om uit communicatie het maximum te halen. Zij weet als geen ander wat mensen drijft, motiveert en inspireert en werkt dit perfect uit in haar vakgebied als professionele HR consultant. Een project opzetten samen met Kristien zal zonder enig twijfel de vooropgestelde resultaten behalen en mogelijks zelfs meer.

Jean-Marie Smets
Technical Sales Manager Software & Cloud Architects - Benelux at IBM Cloud & Cognitive Software

Persoonlijke effectiviteit 

Some years ago I had a hard time organizing myself and prioritizing the many new tasks I was confronted with. Also, it was very hard for me to let go, not to interfere and to delegate. It was my Manager that proposed to me to bring in Kristien as a coach to guide me and assist me in putting the right focus and prioritization in my job. 

Without Kristien’s coaching, I would probably have kept on struggling with my overloaded agenda and many requests I could not handle. Becoming more efficient helped me to be more successful in achieving my goals. Thanks a lot Kristien!!!!

Leen Lambrechts
Noel MCC, Accredited Coach Supervisor

Kristien is a professional coach with a nice dynamic balance between heart and mind. She dares to challenge fixed mindsets. Finding and overcoming the essential hindrance that keeps you away from your success is her mission. I truly recommend Kristien as professional coach.

Anne Lesandré
Manager Nieuwe Organisatiestructuren at UZ Brussel – tot 2019 HR Director at Vebego Belgium

Leiderschapsontwikkeling

I can highly recommend Kristien as a career coach for helping people to gain insights about their own values and purposes in life and for supporting them in defining and following their (newly) chosen goal in professional life.

We also asked Kristien to coach some of our managers in developing some specific competencies, needed within their function. In this area, Kristien combines all of her qualities for guiding young potentials towards a well-balanced and authentic style of leadership.

Conny Cant
Logistics Manager Evonik

Leiderschapsontwikkeling

Het was dankzij de inspirerende time management cursus van Kristien dat ik voor het eerst in contact kwam met Insights Discovery, waardoor meteen mijn interesse werd opgewekt om hiermee aan de slag te gaan. Kristien heeft mij dan ook in een coachingstraject met passie en kennis van zaken meer zelfinzicht en inzicht in anderen doen krijgen, waar ik nu op dagelijkse basis de vruchten van pluk. Een absolute aanrader!

Sien Declerck
Sales Advisor Expert Cleaning Care NV

Teamcoaching

De perfecte coach en ik kan iedereen aanbevelen om een Insights profiel te laten opmaken. Het is de beste manier om jezelf te leren kennen.

Ary Maes
Zaakvoerder AMS Digital Printing– voormalig Ops.Manager bij Drukkerij De Bie

Leiderschapsontwikkeling

Kristien haar passie voor mensen staat centraal in haar opzet om uit communicatie het maximum te halen. Zij weet als geen ander wat mensen drijft, motiveert en inspireert en werkt dit perfect uit in haar vakgebied als professionele HR consultant. Een project opzetten samen met Kristien zal zonder enig twijfel de vooropgestelde resultaten behalen en mogelijks zelfs meer.

Jean-Marie Smets
Technical Sales Manager Software & Cloud Architects - Benelux at IBM Cloud & Cognitive Software

Persoonlijke effectiviteit 

Some years ago I had a hard time organizing myself and prioritizing the many new tasks I was confronted with. Also, it was very hard for me to let go, not to interfere and to delegate. It was my Manager that proposed to me to bring in Kristien as a coach to guide me and assist me in putting the right focus and prioritization in my job. 

Without Kristien’s coaching, I would probably have kept on struggling with my overloaded agenda and many requests I could not handle. Becoming more efficient helped me to be more successful in achieving my goals. Thanks a lot Kristien!!!!

Leen Lambrechts
Noel MCC, Accredited Coach Supervisor

Kristien is a professional coach with a nice dynamic balance between heart and mind. She dares to challenge fixed mindsets. Finding and overcoming the essential hindrance that keeps you away from your success is her mission. I truly recommend Kristien as professional coach.

Open programma’s van interactieve workshops

In.pa.re. werkt al sinds 2005 regelmatig in onderaanneming van sectororganisaties zoals VOKA, Co-Valent (sector Chemie), UCLL, VIK (Vlaamse Ingenieurs Kamer), Confederatie Bouw, Syntra, … voor een gevarieerd aanbod aan open programma’s (interactieve workshops, begeleiding van lerende netwerken, thema-avonden, key-notes, …) rond onderwerpen die gelinkt zijn aan onze expertise (zie hoger)

Enkele opdrachtgevers aan het woord

Stefan Lycops
Coördinator Navormingen Hogeschool UCLL

Timemanagement 

Al vele jaren geeft Kristien de opleiding ‘Effectief omgaan met Tijd’ in het UCLL-aanbod voor Co-Valent, het opleidingsfonds voor de chemische sector. Dit is niet zomaar de zoveelste cursus Time Management, met enkele tips & tricks. Met een enthousiasmerende aanpak en pakken ervaring heeft Kristien al ruim 1000 cursisten, vanuit allerlei functies, uit scheikundige bedrijven nieuwe inzichten in hun tijdsbesteding én vooral in zichzelf gegeven. De evaluaties waren steeds unaniem lovend. Het groot aantal inschrijvingen, gevolg van de mondelinge promotie, spreekt boekdelen.

Mark Meerten
Zaakvoerder ITC

Kristien heeft verschillende keren timemanagement trainingen gegeven voor onze klanten. Alle evaluaties waren steeds unaniem positief. Zowel professioneel als persoonlijk is het zeer aangenaam werken en communiceren met haar. Voor iedereen die op zoek is naar een personal coach is Kristien en in.pa.re. een aanrader!

Heidi Logghe
Projectmanager Ondernemerschap at Voka-Vlaams netwerk van ondernemingen

Uiteenlopende thema’s (leiderschap, timemanagement, communicatie en feedback, Insights Discovery, …)

 Jaarlijks organiseert Voka West-Vlaanderen verschillende seminaries & workshops met Kristien als spreker-consultant. De deelnemers aan de opleidingen, Plato-trajecten en lerende netwerken zijn altijd zeer positief over zowel het inhoudelijke verhaal als de manier waarop dit gepresenteerd wordt. Kristien brengt haar enthousiasme over op de personen die ze voor zich heeft.”

Sandra Gole
voormalig verantwoordelijke Academie VOKA Limburg

Kristien geeft op een enthousiaste manier workshops en trainingen en begeleidt ook onze lerende netwerken (zaakvoerders, management assistentes, Plato, …). Deelnemers krijgen voldoende tips mee naar huis om het beste in zichzelf naar boven te halen.

Kevin Logist
voormalig verantwoordelijke Academie VOKA Vlaams Brabant (Leuven)

Kristien is a very effective and experienced consultant. I enjoyed  working with her!

Sarah Keymolen
voormalig verantwoordelijke Academie VOKA Oost Vlaanderen

Kristien heeft bij ons o.a. de training “De witte raaf selecteren” verzorgd. Deze werd heel positief geëvalueerd door de deelnemers, troeven waren zeker de praktijkgerichtheid en de handige checklists. Als organisator waren wij naast de inhoudelijke input ook tevreden over de vlotte samenwerking en communicatie.

Stefan Lycops
Coördinator Navormingen Hogeschool UCLL

Timemanagement 

Al vele jaren geeft Kristien de opleiding ‘Effectief omgaan met Tijd’ in het UCLL-aanbod voor Co-Valent, het opleidingsfonds voor de chemische sector. Dit is niet zomaar de zoveelste cursus Time Management, met enkele tips & tricks. Met een enthousiasmerende aanpak en pakken ervaring heeft Kristien al ruim 1000 cursisten, vanuit allerlei functies, uit scheikundige bedrijven nieuwe inzichten in hun tijdsbesteding én vooral in zichzelf gegeven. De evaluaties waren steeds unaniem lovend. Het groot aantal inschrijvingen, gevolg van de mondelinge promotie, spreekt boekdelen.

Mark Meerten
Zaakvoerder ITC

Kristien heeft verschillende keren timemanagement trainingen gegeven voor onze klanten. Alle evaluaties waren steeds unaniem positief. Zowel professioneel als persoonlijk is het zeer aangenaam werken en communiceren met haar. Voor iedereen die op zoek is naar een personal coach is Kristien en in.pa.re. een aanrader!

Heidi Logghe
Projectmanager Ondernemerschap at Voka-Vlaams netwerk van ondernemingen

Uiteenlopende thema’s (leiderschap, timemanagement, communicatie en feedback, Insights Discovery, …)

 Jaarlijks organiseert Voka West-Vlaanderen verschillende seminaries & workshops met Kristien als spreker-consultant. De deelnemers aan de opleidingen, Plato-trajecten en lerende netwerken zijn altijd zeer positief over zowel het inhoudelijke verhaal als de manier waarop dit gepresenteerd wordt. Kristien brengt haar enthousiasme over op de personen die ze voor zich heeft.”

Sandra Gole
voormalig verantwoordelijke Academie VOKA Limburg

Kristien geeft op een enthousiaste manier workshops en trainingen en begeleidt ook onze lerende netwerken (zaakvoerders, management assistentes, Plato, …). Deelnemers krijgen voldoende tips mee naar huis om het beste in zichzelf naar boven te halen.

Kevin Logist
voormalig verantwoordelijke Academie VOKA Vlaams Brabant (Leuven)

Kristien is a very effective and experienced consultant. I enjoyed  working with her!

Sarah Keymolen
voormalig verantwoordelijke Academie VOKA Oost Vlaanderen

Kristien heeft bij ons o.a. de training “De witte raaf selecteren” verzorgd. Deze werd heel positief geëvalueerd door de deelnemers, troeven waren zeker de praktijkgerichtheid en de handige checklists. Als organisator waren wij naast de inhoudelijke input ook tevreden over de vlotte samenwerking en communicatie.

Vanaf het najaar van 2020 biedt in.pa.re. ook rechtstreeks open programma’s aan. Hou onze webshop in de gaten.

Welke tools gebruikt in.pa.re. tijdens groeitrajecten?

Het inzetten van tools is voor in.pa.re. geen doel op zich.
Modellen en hulpmiddelen worden ingezet wanneer hieruit een duidelijke meerwaarde kan geboden
worden voor de ontwikkeling van de organisatie, het team, de individuele persoon.
Er wordt daarbij ook telkens gekeken naar het pragmatisch karakter en de praktijkgerichte
vertaalslag.
in.pa.re. is niet ‘getrouwd’ met modellen en staat altijd open voor het inzetten van nieuwe
instrumenten, methodieken wanneer deze hun zinvol karakter hebben bewezen.

Instrumenten die we regelmatig inzetten zijn (in alfabetische orde):

BAT (Burn-out Assessment Tool van KUL)

– Burn-out preventie stappen volgens Open Mind en HRDA

– Commitmentladder van Jan van Setten

– Enneagram

– Feedback modellen van Rosenberg en Insights Discovery

– Frustraties van teamwork (P. Lencioni)

– Insights Discovery

– Kernkwadranten van Offman

– Motivatie volgens Maslow, Hertzberg, Jan van Setten

– NLP (Neurolinquistisch Programmeren) – modellen: Outcome, 6 logische niveau’s, computation index, …

– Situationeel Leidinggeven (Hersey & Blanchard)

– SMA³R²TIE

– Prioriteitenmatrix van Eisenhower

– Systemisch werk

– …

 

Off-line (face-to-face) en on-line workshops en coaching

Nadat bedrijven na 13 maart 2020 genoodzaakt werden om sterk online te gaan werken, heeft in.pa.re. meteen geschakeld en zich verdiept in de mogelijkheden van online learning voor zowel workshops als coachsessies.

Verschillende online-workshops met een hoog interactief gehalte, webinars met beperkte interactie én informatieve filmpjes werden ontwikkeld en gelanceerd.

Dit zowel voor het open aanbod (via sectororganisaties) als binnen maatwerkprojecten.

Uit de talrijke positieve reacties van de deelnemers blijkt dat deze aangenaam verrast waren van de mogelijkheden die er zijn via het digitale medium.

In.pa.re.|empowering passionate leaders to success biedt vanaf het najaar 2020 ook rechtstreeks een pakket van online workshops aan waarvoor individuele medewerkers via hun werkgevende organisaties alsook burgers zich kunnen inschrijven.

Ontdek meer

In welke talen en landen begeleiden wij?

In.pa.re. verzorgt begeleiding in het Nederlands, Engels en Frans.

Maatwerk opdrachten worden uitgevoerd op locaties die worden afgestemd met de klant. Wij geven er de voorkeur aan om off-site te werken opdat mensen/teams zich tijdens de begeleiding volledig kunnen focussen op hun persoonlijke ontwikkeling.

Internationale programma’s kunnen off-site in het binnen- en buitenland worden uitgevoerd, al dan niet in combinatie met online sessies.

Zoek je nog meer informatie over loopbaanbegeleiding met de loopbaancheques van de VDAB en wil je weten wat wij bij in.pa.re. voor jou kunnen betekenen?

Neem nu contact met ons op voor een kennismakingsgesprek