in.pa.re. en iEQ9®

ieq9 integrative enneagram accredited practitioner

in.pa.re. en iEQ9®

in.pa.re. iEQ9

Omdat we ervan overtuigd zijn dat er diepere lagen onder het gedrag in ons ‘zijn’ te ontdekken vallen, waren we al een aantal jaren getriggerd door het enneagram.
In 2019 hebben we bij Integrative Enneagram ® en iEQ9® de juiste invulling gevonden om met dit model aan de slag te gaan.

Het is namelijk belangrijk dat mensen de integrerende waarde van het model voldoende kunnen zien én ervaren, eerder dan dat iemand in het vak van 1 enkel type wordt geduwd. Dit is ons persoonlijk bij eerdere kennismakingen nl. overkomen, met de nodige innerlijke weerstand als gevolg.

Getuigenissen

integrative enneagram

Integrative Enneagram organisatie
na accreditatie van Kristien Rogier

Proficiat, je bent Integrative Enneagram Practitioner. Knappe Case Study! Het was een plezier om je case te beoordelen. Knap gedaan! Je mag heel trots zijn.

Ann Phlippo

Ann Phlippo
Trade Communication Manager at Imperial Tabacco

Wat een verrijkende ervaring, wat een prachtige coach. 

Samen met Kristien heb ik enkele enneagram sessies doorlopen. Steeds gingen we dieper en dieper in op de materie. Kreeg ik meer en meer inzichten waarom ik op bepaalde manieren reageer en/of handel. Niet dat het vroeger fout was, maar toch werd er me aangeleerd hoe ik mijn reacties kan aanpassen, hoe ik doeltreffender kan reageren. Hoe kan ik meer bekomen door anders te reageren. Ik leerde mijn valkuilen kennen en mijn drijfveren. 

En zat ik zelf even vast, dan was er steeds Kristien die de juiste vragen kon stellen zodat we niet bleven hangen, maar steeds verder konden. Wat een top coach wat een powerwoman. 

Deze sessies zijn een aanrader voor je zelfontplooiing en geven je de kans om eens even stil te staan bij het feit dat je zelf heel veel in je mars hebt. It’s all in your hands. 

integrative enneagram

Integrative Enneagram organisatie
na accreditatie van Kristien Rogier

Proficiat, je bent Integrative Enneagram Practitioner. Knappe Case Study! Het was een plezier om je case te beoordelen. Knap gedaan! Je mag heel trots zijn.

Ann Phlippo

Ann Phlippo
Trade Communication Manager at Imperial Tabacco

Wat een verrijkende ervaring, wat een prachtige coach. 

Samen met Kristien heb ik enkele enneagram sessies doorlopen. Steeds gingen we dieper en dieper in op de materie. Kreeg ik meer en meer inzichten waarom ik op bepaalde manieren reageer en/of handel. Niet dat het vroeger fout was, maar toch werd er me aangeleerd hoe ik mijn reacties kan aanpassen, hoe ik doeltreffender kan reageren. Hoe kan ik meer bekomen door anders te reageren. Ik leerde mijn valkuilen kennen en mijn drijfveren. 

En zat ik zelf even vast, dan was er steeds Kristien die de juiste vragen kon stellen zodat we niet bleven hangen, maar steeds verder konden. Wat een top coach wat een powerwoman. 

Deze sessies zijn een aanrader voor je zelfontplooiing en geven je de kans om eens even stil te staan bij het feit dat je zelf heel veel in je mars hebt. It’s all in your hands. 

Wil jij ook de Integratieve enneagram en iEQ9-expertise van in.pa.re. inzetten voor je persoonlijke verdiepende ontwikkeling of voor de groei van jouw medewerkers, team of organisatie?

Wij maken graag een concreet voorstel op maat van jouw vraag en organisatie.

Neem vandaag nog contact op

Inleiding tot het enneagram (Wikipedia)

Enneagram

Het woord enneagram stamt van het Griekse ennea, dat negen betekent en grammos, hetgeen iets wat geschreven of getekend is betekent. Het symbool van het enneagram is een negenpuntig sterveelhoek. Iemands karakter zou met behulp van dit diagram kunnen worden ingedeeld. De wetenschappelijke psychologie gebruikt het enneagram niet; het enneagram wordt beschouwd als een pseudowetenschap. Negen persoonlijkheidstypen zouden in dit diagram elk een vast punt hebben en via lijnen met elkaar in verbinding staan. Dit verbeeldt de onderlinge relaties van de typen, die volgens vaste patronen verlopen.

 

enneagram

Grafische weergave van het enneagram, met de pijlen van het dynamisch model

Herkomst

Van het enneagram wordt gezegd dat het een eeuwenoude studie van menselijke motivatie is, maar hiervoor is geen enkel bewijs; waarschijnlijker is het dat het getallenschema in het begin van de twintigste eeuw is bedacht door George Gurdjieff, Armeens filosoof en mysticus, die door de wetenschap als fantast wordt beschouwd. De eerste bekende publicatie van het enneagram vond plaats in 1949 in het boek Op zoek naar het wonderbaarlijke van Gurdjieffs leerling Pjotr Ouspensky. In deze versie was er nog geen sprake van het beschrijven van het menselijk gedrag. Die functie werd pas in de jaren ’60 toegevoegd door Oscar Ichazo. De Chileense psychiater Claudio Naranjo doceerde zijn begrip van het enneagram aan een aantal jezuïeten, die het vervolgens verder verspreidden. Hoewel het diagram sindsdien een grote populariteit heeft verworven, wordt het in de professionele psychologie nauwelijks gebruikt.

Persoonlijkheidsmodel


Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. De modellen geven de motivatie aan vanwaaruit in veel omstandigheden gehandeld of gedacht wordt. Volgens het enneagram is het ene persoonlijkheidstype niet beter dan het andere type. Elk type heeft eigenschappen die doeltreffend kunnen zijn.

Negen enneagram-typen worden beschreven vanuit de manier waarop ze in het leven staan. Het model beoogt inzicht te geven in het eigen karakter en de relaties met anderen. Het enneagram probeert ook bewustwording te creëren voor de aanleg die elk type heeft voor hogere kwaliteiten, zoals empathie, alwetendheid en liefde.

Elk van de negen persoonlijkheidstypen van het enneagram heeft zich gevormd rond een centrale passie. De passie en de preoccupatie die hieruit voortkomt, bepalen in dit model de levensbeschouwing van elk van de negen typen.

Het enneagram gaat over de terugkeer naar de essentie. Elke passie heeft in een aspect van de hogere deugd van de essentie zijn tegenpool. De mens wordt verondersteld op zoek te zijn naar dat aspect van de hogere deugd dat we missen.

Het diagram bestaat uit negen basismodellen van ons gedrag. Elk mens herkent de negen modellen meestal wel in zijn eigen leven, maar er is er bij de meesten wel één dat dominant is. Het dominante model verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.

De typering van elk van de negen modellen is een beschrijving van behoeftes, aannames en positieve en minder positieve drijfveren om situaties in het leven aan te gaan. Het type bepaalt in belangrijke mate de bril die opgezet is om problemen te bezien.

Inzicht in het enneagram beoogt mensen te helpen zichzelf en anderen te begrijpen, en in het bijzonder waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook wil het een handvat geven om naar persoonlijke groei te zoeken.

Type EEN is de Perfectionist
realistisch, consciëntieus, grondig en principieel


Type TWEE is de Helper
warm, betrokken, hulpvaardig en verzorgend


Type DRIE is de Presteerder
energiek, optimistisch, zelfverzekerd en doelgericht


Type VIER is de Romanticus
gevoelig, warm en scherpzinnig


Type VIJF is de Waarnemer
introvert, leergierig, analytisch en inzichtelijk


Type ZES is de Loyalist
verantwoordelijk, betwijfelend, betrouwbaar en loyaal


Type ZEVEN is de Avonturier
energiek, levendig en optimistisch


Type ACHT is de Baas
direct, onafhankelijk, zelfverzekerd en beschermend


Type NEGEN is de Vredestichter
ontvankelijk, goedaardig en ondersteunend

integrative enneagram

De negen types verhouden zich in een gestructureerde wijze tot elkaar. Als iemand ontspannen en effectief is (in veilige omstandigheden) neemt hij de goede eigenschappen van een bepaald ander type over (in het plaatje tegen de pijlen in) en als iemand juist gespannen is (in stressvolle omstandigheden) neemt hij de slechte eigenschappen van weer een ander type over (met de pijlen mee).

Vleugels

Lijnen

Niveau van integratie

Het enneagram is m.a.w. een archetypisch raamwerk dat diepgaand inzicht biedt aan individuen, groepen en collectieven. Bestaande uit drie centra van intelligentie, negen hoofdenneagramtypen, 18 vleugels, drie subtypen en triadische stijlen, biedt het enneagram een ​​rijke kaart voor persoonlijke ontwikkeling vanuit een open systeemperspectief. Het sluit mensen niet in, maar opent eerder een weg naar zelfontdekking en een groter persoonlijk bewustzijn.

Het integratieve enneagram creëert zelfbewustzijn en onthult de gedragspatronen die ons onbewust ertoe aanzetten en motiveren om op bepaalde manieren te handelen. Wanneer we deze patronen en motivaties bewust maken, zijn we in staat om ze te transcenderen en rijkere, meer ondersteunende manieren van zijn te ontwikkelen. Werken met het enneagram stelt individuen in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en groei, vanuit een beter begrip van waarom ze handelen en reageren zoals ze doen.

Als kader spreekt het enneagram ook op een diepgaande manier over de reis van integratie en ontwikkeling. Het is in staat om de uniciteit van elk individu en zijn/haar reis te ontdekken. Het onthult niet alleen wat een individu tegenhoudt, maar biedt ook inzicht in de reis naar kracht en bevrijding, en verbindt ons met onze sterke punten en hogere zelf.

Het enneagram is daarom een ​​betekenisgevend instrument of een raamwerk dat de ontwikkeling van zelfkennis en metabewustzijn mogelijk maakt.

Wat zijn integratieve enneagramoplossingen?

Het Integratieve Enneagram biedt ongeëvenaarde diepte van inzicht in enneagramtypes, persoonlijkheid, motivatie en zelfbeperkende overtuigingen, waardoor het potentieel wordt gecreëerd voor versnelde, integratieve en duurzame ontwikkeling van individuen, teams of organisaties.

De iEQ9 Enneagram-test en professionele rapporten bieden een zeer nauwkeurige en technisch robuuste enneagram-beoordelingstool om u en uw medewerkers te ondersteunen bij hun ontwikkelingstrajecten. De adaptieve, intelligente vragenlijsten integreren de kunst en wetenschap van zelfontdekking en transformatie met intelligente geavanceerde technologie.

enneagram profiel

Naast het meest uitgebreide enneagramprofiel (inclusief 27 subtypes [Naranjo], vleugels en integratieniveaus) weerspiegelen de uitgebreide rapporten ook 6 dimensies van stress en spanning, centra van expressie (denken, voelen en handelen) en de interpersoonlijke of teamimplicaties voor communicatie en conflict, leiderschap en besluitvorming en teamgedrag. Dat past goed bij de verhalende traditie.

Integrative enneagram streeft ernaar om praktisch en toegankelijk te zijn, waardoor zelfgestuurd leren en opzettelijke, krachtige actie- en ontwikkelingsstrategieën mogelijk zijn. Alle rapportages bieden per subtype maatwerk advies en ontwikkeltrajecten die direct toepasbaar zijn.

De veelzijdige tools worden toegepast op individuele coaching en groei, team- en leiderschapsontwikkeling, verandermanagement en andere organisatietransformaties. Het is uitgebreider en geavanceerder dan de RHETI- of andere enneagramtests.

Wat is het iEQ9-profiel?

Ontdek hier hoe een iEQ9-profiel eruit ziet:

UITGEBREID

Integratieve rapporten zijn uitgebreid, gedetailleerd, inzichtelijk en weerspiegelen de nuances van de persoon buiten hun belangrijkste enneagramstijl. Het rapport is gelaagd en geeft diepte door informatie en bewustzijn toe te voegen van subtypes, centra van expressie, triadische stijlen, sterke punten en ontwikkelingsgebieden, vleugels, lijnen van stress of loslaten, niveau van integratie en huidige context gemeten als gebieden van spanning.

PROFESSIONEEL

ieq9 integratief rapport

Integratieve rapporten zijn professioneel geschreven en gepresenteerd op een uiterst zinvolle en relevante manier. De rapporten gebruiken bedrijfstaal waar professionele klanten en leiders zich in kunnen vinden. Het is een uniek hulpmiddel dat veel wordt gebruikt in zakelijke en zakelijke omgevingen. Het professionele rapport bevat modules over kernenneagram-profiel, persoonlijke ontwikkeling, zelfbeheersing, communicatie, conflict, besluitvorming, leiderschap, teamwork, feedback geven en ontvangen, betrokkenheid en omgaan met complexiteit die relevant zijn voor de zakelijke omgeving en effectiviteit.

ONTWIKKELINGSSUGGESTIES

Integratieve rapporten vergemakkelijken zelfbewustzijn (inzicht in sterke punten, uitdagingen, blinde vlekken, kernangsten, doelen) en een diep begrip van waarom we doen wat we doen. Dit bewustzijn creëert vaak een behoefte aan verandering en onze pragmatische rapporten geven geïndividualiseerde, bruikbare en duidelijke suggesties voor ontwikkelingsstrategieën en trajecten voor groei en transformatie.

ONDERSTEUNT HET COACHINGPROCES

Coaches geven aan dat de Enneagram-, iEQ9- en Integrative-rapporten hun vermogen om te coachen hebben getransformeerd, waardoor ze effectiever zijn geworden en hun vermogen om resultaten te bereiken met klanten hebben verbeterd. De Integrative-rapporten bieden de mogelijkheid voor een gestructureerde dialoog met klanten en helpen bij het benadrukken van ontwikkelingsgebieden waarop u zich moet concentreren. Secties zoals het ‘stress- en spanningsprofiel’ en onze unieke Coaching Companion bieden belangrijke gegevens, context en waarschuwingsvlaggen waarvan de coach zich mogelijk bewust moet zijn om een ​​ondersteunende container te creëren. Coaches hebben met succes Integratieve producten gebruikt voor conflictoplossing, cultuurverandering, teambeperkingen, inzicht in het collectief, functieniveau en meer.

SNELHEID & SCHAAL

Vóór de iEQ9 besteedden veel coaches veel tijd en energie aan het interviewen van klanten om hun enneagramtype te vinden. De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de iEQ9 geven coaches veel sneller inzicht, waardoor ze sneller ‘inzichten’ kunnen verwerven en op een kosteneffectieve manier kunnen coachen op kernontwikkelingsgebieden. Met de iEQ9 kunnen coaches ook op een consistente en op elkaar afgestemde manier schalen en samenwerken met grote teams of bedrijven.

 

CONTINUE VERBETERING

De Integrative-rapporten worden voortdurend geüpgraded en ontwikkeld om nieuwe inzichten en feedback van klanten op te nemen. De rapporten zijn ook flexibel en modulair, waardoor coaches en praktijkmensen de rapportageformaten kunnen aanpassen aan hun proces. Door de inhoud, lengte en opgenomen gegevens te selecteren, kunt u een rapport bouwen dat het beste past bij uw behoeften, die van het team of de organisatie en deelnemers focust op de meest relevante gegevens.

Waar iEQ9® zinvol inzetten?

Wij zien het enneagram als de weg naar verdieping voor mensen die al wat zelfreflectiewerk gedaan hebben op gedragsniveau en graag nog meer zicht krijgen op wat de onderliggende patronen en drijfveren zijn enerzijds en anderzijds bewust met hun ontwikkeling naar maximale integratie aan de slag willen gaan.

Neem nu contact met ons op voor een kennismakingsgesprek