Zelfsturende TEAMs

Succesvolle teams, waarbinnen er goed wordt samengewerkt, presteren beter. Volgens Patrick Lencioni (5 Frustraties van Teamwerk) is het zinvol om als team te werken vanuit onderling respect en vertrouwen en ervoor te zorgen dat er van daaruit een open debat cultuur is, waarbij het team steeds tot een gedragen commitment komt rond doel, proces en rolverdeling.

Binnen dat commitment draagt elk teamlid verantwoordelijkheid voor het eigen stuk én voor het groter geheel en is het dan ook heel belangrijk dat hierover onderling verbindend feedback kan worden gegeven in alle richtingen.

Het globale doel moet ook steeds primeren t.o.v. de individuele doelen.

Wij geloven sterk in de TEAM-kracht en begeleiden groepen dan ook graag in de groei naar een succesvol Gepassioneerd zelfsturend TEAM.

Thema’s:

o Teamontwikkeling volgens Tuckman (Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning)

o De kracht ven kleurrijke teams (teamontwikkeling gebaseerd op Insights Discovery )

o Van 5 frustraties naar 5 successleutels van teamwerk (P. Lencioni)

o Feedback en Feedforward als cadeau.

o Teambonding (off-site verbindende activiteiten)

o Equi-teamcoaching

o

Neem nu contact met ons op voor een kennismakingsgesprek