Zin of onzin van commerciële gedragstypologie modellen

Wat aandacht krijgt groeit

Evidence based

Daarom wil ik even vanuit mijn eigen persoonlijke jarenlange ervaring nuance brengen in het verhaal.

Nadien steeds meer in de hoedanigheid van professionele trainer-coach van individuen, groepen en teams binnen heel uiteenlopende sectoren:

 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs,
 • Chemie,
 • Engineering,
 • Facility management,
 • Logistiek,
 • Bouw,
 • ICT,
 • Farma,
 • Finance,
 • …,
 • binnen verschillende types organisaties:

  • BtoB en BtoC,
  • KMO en multinationals,
  • Privaat, overheid en vzw,
  • …)

  in heel Vlaanderen en ook buiten België.

  In de vele jaren dat ik met gedragstypologiemodellen aan de slag ben, zowel privé als professioneel, heb ik er dus persoonlijk al heel veel waarde uit gehaald en ook gezien dat het voor de talloze mensen met wie ik samen leef en samenwerk, tot waardevolle inzichten en resultaten heeft geleid.
  Het mag gezegd dat ik ondertussen duizenden mensen heb mogen inspireren, motiveren, ondersteunen, uitdagen en/of coachen in hun groei, vaak met ondersteuning van een gedragsmodel. Nagenoeg altijd hebben mensen er positief op gereageerd.

  Mijn voornamelijk talloze positieve ervaringen en feedback van klanten, trainees en coachees dienen mij wel als duidelijke ‘evidence’ van meerwaarde en zijn een reden om er zeker nog mee door te gaan. Te meer daar er een actieve vraag is vanuit organisaties.

  Ontwikkelingstool of therapie 

  Als trainer-coach (met een degelijke wetenschappelijk basisvorming) zit de waarde van de modellen voor mij niet in het feit of ze absoluut 100% wetenschappelijk bewezen zijn. Desalniettemin is het voor mij weldegelijk belangrijk te weten dat  vb. Insights samen met de Westminster University in de UK het ID-profiel ontwikkeld heeft en heel grondig en zorgzaam te werk gaat in de ontwikkeling van de materialen.
  Zoals eerder aangegeven bevestigen mijn jarenlang opgebouwde ervaringen de kracht van de tool in het kader van persoonlijke ontwikkeling en groei vanuit dat wat er al is. 

  Hoe en waar deze middelen wel/niet inzetten?

  Het is uiteraard zinvol om het nut van typologiemodellen te nuanceren en mogelijke beperkingen te benoemen.

  Insights en aanverwanten vormen volgens mij geen basis voor therapie, noch traumaverwerking.
  Erkende professionele coaches onderschrijven de internationale ethische code waarin we mensen met trauma’s en of mentale en emotionele problemen of ziektebeelden altijd doorverwijzen naar therapeuten en andere professionals die hiervoor opgeleid zijn.
  In tegenstelling tot wat Bart Wille, professor arbeidspsychologie aan de UGent aangeeft in het artikel in het Nieuwsblad, is er dus zeker geen reden om te vrezen dat er geen werk meer zou zijn voor psychologen, therapeuten en psychiaters door het gebruik van de gedragstools. Ze hoeven het bestaan van professionele coaches (al dan niet werkend met gedragstypologietools) ook niet als een bedreiging te zien, eerder in tegendeel. De drempel naar therapie bij een professional is mogelijk voor velen makkelijker te nemen na doorverwijzing door een coach.

  Waar hebben gedragsmodellen dan wel hun nut?

  Deze modellen zijn heel breed inzetbaar binnen organisaties. Als eenvoudig, pragmatisch, laagdrempelig hulpmiddel helpen ze o.a. om persoonlijke en interpersoonlijke situaties/gedrag beter te (laten) begrijpen en van daaruit het eigen potentieel verder te ontwikkelen, te laten groeien.
  Ze kunnen, in functie van de doelgroep eenvoudig of met meer diepgang worden ingezet in diverse (inter)persoonlijke situaties Het creëert voor organisaties en teams een gemeenschappelijke taal.

  De modellen helpen om een inzicht te geven in verschillende  gedragsvoorkeursstijlen van mensen en de mogelijke impact die deze kunnen teweegbrengen voor zichzelf én binnen de context waarin ze werken/leven. 

  De 4 energieën/kleuren van bvb. Insights vertegenwoordigen elk een groep van bepaalde gedragskenmerken. Het is inderdaad absoluut te beperkend en ook ‘not done’ om te zeggen dat iemand slechts 1 kleurtype is. Er zijn geen gele, blauwe, rode of groene mensen. Daarin zal ik de auteur Thomas Erikson, van ‘Omringd door idioten’ dus zeker niet bijtreden., integendeel. Persoonlijk zal ik in ontwikkelingstrajecten heel sterk de nadruk leggen op het belang om te kijken naar de kleurendynamiek van iemand, eerder dan enkel naar de eerste kleur. Dit kan nl. juist de uitdagingen tot samenwerken en ontwikkelen minder groot maken.

  Feit is wel zo dat mensen wel eens geneigd zijn (uit gemak) om te gaan spreken in termen van “ik ben, hij/zij is en zijn of jij bent” een bepaalde kleur. Dit is niet zozeer een zwakte van het model, dan wel van hoe mensen – soms ook trainers, coaches en auteurs jammer genoeg – hiermee omgaan.
  Dit kan leiden tot weerstand of excuus.
  Weerstand door het feit dat we niet te herleiden zijn tot slechts 1 kleur en het besef dat we niet in onze volle authenticiteit gezien worden.
  Excuus om enkel gedrag te moeten laten zien dat eigen is aan die eerste kleur. Dit draagt niet bij tot ontwikkeling, nog tot bevordering van interacties en samenwerkingen.

  Iedereen heeft de mogelijkheid om gedrag uit elke kleur te laten zien in meer of mindere mate. Gezien elke mens verschillend is én een persoonlijke voorkeurstijl heeft, gebeurt dit veelal in een voor de persoon herkenbare dynamiek tussen de 4 kleuren en daaraan gekoppeld de functies introversie, extraversie, rationaliteit, mensgerichtheid, waarnemend, oordelend, factueel en intuïtief inzicht. Dit uit zich in een specifieke volgorde én intensiteit waarin iemand de 4 energieën en bijhorend gedrag zal inzetten.

  Waarde voor organisaties, teams, individuen

  Ze vormen een soort gemeenschappelijk taal en bieden bv. praktische en herkenbare handvaten om in de werkomgeving tot betere interactie, communicatie en samenwerking te komen, efficiënter en effectiever te werken, eigen sterktes, valkuilen en uitdagingen te identificeren… te groeien in de resp. rol zoals bv.. van leidinggevende, planner, verkoper, … Bovenal helpen ze begrip en respect te stimuleren voor de interpersoonlijke verschillen tussen collega’s, leidinggevende en medewerkers, klanten,… en te zien dat differentiëren in benadering zinvol kan zijn om samenwerking te bevorderen.

  Als het inzetten en gebruiken van gedragstypologie dat alleen al teweegbrengt, is het een succes. Vele professionals en hun klanten die hiermee ondertussen jarenlang ervaring hebben ongedaan, weten ook dat het inzetten van een gedragstypologiemodel veel meer kan teweegbrengen en opleveren wanneer ze vanuit een juiste houding, intentie en aanpak worden aangewend.

  Bedankt om deze blog te lezen. Delen mag uiteraard ook, graag zelfs.

  Neem deel aan onze webinars

  Heb jij een vraag/opmerking naar aanleiding van dit artikel, laat het ons dan hieronder weten. Wij komen hier graag op terug.

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *