Home Contact Sitemap Linked in

training

Trainen kan zowel op maat – in house – als via open opleidingen. Klik hier, voor een zicht op de actueel geplande open opleidingen.

In.pa.re. |empowering people to success werkt vanuit een brede praktijkervaring binnen KMO en multinationaal verband, wat het zich inleven in de specifieke situaties die deelnemers aandragen voor de trainer sterk verhoogt en het aanreiken van praktijkvoorbeelden vergemakkelijkt.

Het trainen gebeurt op een interactieve en pragmatische wijze. Modellen worden enkel dáár gehanteerd waar ze zinvol zijn om inzichten te verwerven. Veel tijd wordt besteed aan cases, praktijkvoorbeelden en het inoefenen van het nieuwe te ontwikkelen gedrag aan de hand van o.m. rollenspelen.

De trainingen gaan vooraf van 1 of meerdere intakegesprekken met de leidinggevende(n) en of trainee(s). De bedoeling hiervan is om optimaal af te stemmen met het bedrijf (sector, producten/diensten, cultuur), de werksituatie, het vaardigheids- cq. competentieniveau van de betrokkene(n), de na te streven doelstellingen, alsook hun motivatie voor de te maken gedragsontwikkeling.

Het samen werken rond en bespreken van bepaalde thema’s/situaties wordt door de deelnemers ook steeds als heel effectief ervaren.