Home Contact Sitemap Linked in

Hoe werkt Insights Discovery®?

Vier basiskleuren

De basis van Insights Discovery® is een eenvoudig model met vier kwadranten (vertaald in vier kleuren) die mensen en hun voorkeursgedrag tot uitdrukking brengen. Ieder persoon zal in zijn functioneren de vier kleuren laten zien, hoewel door persoonlijke voorkeuren bepaalde kleuren sterker vertegenwoordigd zullen zijn.Acht persoonlijkheidstypen

Jung onderscheidt in zijn werk verschillende functies:
o de wijze waarop mensen interageren met de omgeving: introvert versus extravert
o de manier waarop de besluitvorming verloopt: rationeel (denken) of emotioneel (voelen)
o hoe we dingen waarnemen, percipiëren: intuïtief of feitelijk

Door deze met elkaar te verbinden kon Jung uiteindelijk acht persoonlijkheidscombinaties of ‘hoofdtypen’ identificeren. Insights Discovery® combineert de vier kwadranten met Jungs acht typen.


Insights Discovery® Persoonlijkheidsprofiel

Op basis hiervan heeft Insights Learning & Development een instrument ontwikkeld waarin door middel van het invullen van een beperkt aantal vragen (via internet, tijdsinvestering 20 tot 30 minuten) een persoonlijkheidsprofiel van een deelnemer kan worden gemaakt. Het profiel maakt tevens duidelijk wat de plaats van de deelnemer is op het ‘Insights-wiel’ dat afgeleid is van de acht typen. Klik hier voor een voorbeeldprofiel.


Insights Discovery® Team Dynamics Programme

Bij het werken met een team worden deze individuele scores bij elkaar gebracht in een teamwiel. Dit teamwiel is de basis van de analyse van de teamdynamiek, waarbij uiteraard ook de taakopdracht van het team wordt betrokken. De ervaring leert dat door middel van het teamwiel de kracht van het team goed in beeld kan worden gebracht, maar dat uiteraard ook de risico’s snel zichtbaar zijn. Dit kan worden geplaatst tegen de ervaring van de samenwerking.


Meer weten?

Bezoek de website van Insights Discovery®

Of download de pdf's over:
  Het Full Circle Profiel
  Sales Effectiviness
  Personal Effectiviness
  Discovery Profiel