Home Contact Sitemap Linked in

Hoe kan Insights Discovery® gebruikt worden?

De methode kan gebruikt worden ter verhoging van de effectiviteit van:

    o personen
    o teams
    o organisaties
    o sales
    o leiderschap

Insights Discovery® biedt een helder begrippenkader om in individuele trajecten, teams en in organisaties over complexe (persoonsgebonden), vaak gevoelige materies te kunnen praten. Door de gehanteerde methodiek, kunnen deze onderwerpen op heldere wijze meetbaar gemaakt worden.