Home Contact Sitemap Linked in

diensten en tools

In.pa.re.|empowering people to success houdt zich bezig met het ontwikkelen van interpersoonlijke vaardigheden d.m.v. individuele of teamcoaching enerzijds en interactief trainen anderzijds.

Daarnaast begeleidt in.pa.re. zaakvoerders, HR- en lijnverantwoordelijken bij hun Werving en Selectieprocedures met als doel de juiste, effectieve mensen binnen te halen en de kans op slagen te optimaliseren.

In.pa.re. is geaccrediteerd licentiehouder en practitioner van Insights Discovery®, een uiterst pragmatisch typologie model gebaseerd op de theorie van Carl Gustav Jung, de vermaarde psycholoog. Deze in de praktijk makkelijk toepasbare tool kan de basis vormen voor al de training- en coachtrajecten.