Home Contact Sitemap Linked in

communicatie

Communicatie is de basis van al ons doen en laten. Hoe wij communiceren wordt voor 55% bepaald door het non-verbale facet – mimiek, houding, gebaren, oogcontact en context. 38% van de boodschap wordt beïnvloed door het geluid, of de stem. Hierbij spelen volume, snelheid en intonatie een rol. Finaal heeft de inhoud, dus "wat" we zeggen slechts voor 7% een impact op hoe we overkomen.

Het effect van onze manier van communicatie resulteert in hoe wij ervaren worden door medewerkers, collega’s, klanten en leveranciers. Vaak besteden bedrijven hieraan te weinig aandacht, evenmin als aan de storingsfactoren binnen het proces, actieve luistervaardigheid en professionele omstandigheden waarin communicatie een belangrijke rol speelt.

Situaties waar in.pa.re. zinvol kan begeleiden om het communciatieproces beter te beheren en beheersen zijn o.a.: