Home Contact Sitemap Linked in

coaching

Een coachtraject wordt altijd op het individu – de coachee afgestemd. De te realiseren gedragsontwikkeling bepaalt de frequentie, de duur en het aantal sessies.

De coach treedt op als klankbord, spiegel, maar kan desgewenst ook confronterende coachingstechnieken toepassen of als mentor- instructor optreden. De verwachtingen van de coachee, de te realiseren doelstellingen en de context bepalen hoe coach en coachee zullen samenwerken.

Voorafgaand aan het ontwikkelingsprogramma voor coaching vinden 1 of meerdere intakegesprekken plaats met de leidinggevende(n) en of coachee(s). De bedoeling hiervan is om optimaal af te stemmen met het bedrijf (sector, producten/diensten, cultuur), de werksituatie, het vaardigheids- cq. competentieniveau van de betrokkene(n), de na te streven doelstellingen, alsook hun motivatie voor de te maken gedragsontwikkeling.